Изследвания върху символиката на цялостната личност


Автор: К. Юнг

Категория:
Психология и философия

Изтегли тази книга

Изследвания върху символиката на цялостната личност

Информация за книгата

В този 8. том на моите психологически изследвания публикувам две разработки, обединени,
въпреки външните и вътрешни различия, от голямата тема на тази книга - идеята за Еона (на
гръцки Aion)
1
. Докато съчинението на моята сътрудничка, д-р фил. описва психологическия преход от античността към християнството чрез анализа на Passio S. Perpetuae,
целта на моето изследване е да осветли промяната на психичната ситуация в рамките на
„християнския еон" помощта на християнските, гностичните и алхимичните символи на
цялостната личност. Още от зараждането си християнската традиция е проникната не само от
първоначално персийско-еврейската идея за ограничеността на епохите, но и от догадката за едно
в известен смисъл енантиодромично преобръщане на доминантите.

Отзиви за Изследвания върху символиката на цялостната личност - К. Юнг:

Все още няма коментари за тази книга. Регистрирай се в ДарСлово и сподели своето мнение! :)

Дарители: 2046
Дарени книги: 749